09 Start Wearing Purple by Gogol Bordello

Download 09 Start Wearing Purple by Gogol Bordello
Track #9 From Gypsy Punks Underdog World Strike

Lyrics:
Start wearing purple, wearing purple
Start wearing purple for me now
All your sanity and wits, they will all vanish, I promise
It's just a matter of time

So yeah, ha!
Start wearing purple, wearing purple
Start wearing purple for me now
All your sanity and wits, they will all vanish, I promise
It's just a matter of time

I've known you since you were a twenty
I was twenty
And thought that some years from now
A purple little little lady will be perfect
For dirty old and useless clown

So yeah, ha!
Start wearing purple, wearing purple
Start wearing purple for me now
All your sanity and wits, they will all vanish, I promise
It's just a matter of time

I know it all from Diogenes to Foucault
from Lozhechkin to Passepartout
I ja kljanus obossav dva paltza
Chto muzika poshla ot Zvukov Mu!

Start wearing purple, wearing purple
Start wearing purple for me now
All your sanity and wits, they will all vanish, I promise
It's just a matter of time

So, yeah, ha - ha!
Start wearing purple, wearing purple
Start wearing purple for me now...

So why don't start wearing purple?
Why don't you start wearing purple?
Start wearing purple for me now!

Party!

All your sanity and wits, they will all vanish, I promise
It's just a matter of time

So Fio-Fio-Fioletta! Etta!
Va-va-va-vaja dama ty moja!
Eh podayte nam karetu, vot etu, i mi poedem k ebenjam!

So yeah, ha!
Start wearing purple, wearing purple
Start wearing purple for me now
All your sanity and wits, they will all vanish I promise
It's just a matter of time!
Duration: 03:43 FileType: mp3 - Bitrate: 320 Kbps
09 Start Wearing Purple by Gogol Bordello
Duration: 04:55 FileType: mp3 - Bitrate: 320 Kbps
09 Start Wearing Purple by Gogol Bordello
Duration: 04:32 FileType: mp3 - Bitrate: 320 Kbps
09 Start Wearing Purple by Gogol Bordello
Duration: 04:24 FileType: mp3 - Bitrate: 320 Kbps
09 Start Wearing Purple by Gogol Bordello
Duration: 03:59 FileType: mp3 - Bitrate: 320 Kbps
09 Start Wearing Purple by Gogol Bordello
Duration: 03:03 FileType: mp3 - Bitrate: 320 Kbps

09 Start Wearing Purple by Gogol Bordello

09 Start Wearing Purple by Gogol Bordello